ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ทัวร์จีนราคาถูก ท่องเที่ยวจีน ทัวร์จีนราคาประหยัด โปรโมชั่นทัวร์จีน ข้อมูลทัวร์จีน

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ท่องเที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

รหัสทัวร์จีน
NTP-9

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ท่องเที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง –หอฟ้าเทียนถาน- กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน-ตลาดรัสเซีย- ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน

รหัสทัวร์จีน
NTP-11

ทัวร์ปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน สวนจิ้งซาน 5วัน3คืน 025380992

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-14

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน สวนจิ้งซาน 5วัน3คืน 025380992

สุวรรณภูมิทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –สวนจิ้งซาน- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมพระราชวังฤดูร้อน- วัดลามะ– หวังฟู่จิ้ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน หนานหนิง เขาชิงซิ่วซาน เจดีย์ 9 ชั้น

รหัสทัวร์จีน
NTP-23

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน หนานหนิง เขาชิงซิ่วซาน เจดีย์ 9 ชั้น

กรุงเทพฯ – หนานหนิงหนานหนิง –เขาชิงซิ่วซาน- เจดีย์ 9ชั้น-วัดไทย –อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหนานหนิง – กุ้ยหลิน – ล่องเรือ4ทะเลสาป – โชว์Dreamlike Lijiang

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หนานนิง ท่องเที่ยวจีน กุ้ยหลิน ล่องเรือชมเขางวงช้าง

รหัสทัวร์จีน
NTP-24

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หนานนิง ท่องเที่ยวจีน กุ้ยหลิน ล่องเรือชมเขางวงช้าง

กรุงเทพฯ – หนานหนิงหนานหนิง –เขาชิงซิ่วซาน – เจดีย์ 9 ชั้น –วัดไทย –อิสระตามอัธยาศัยหนานหนิง- หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง (ครึ่งสาย) – ถ้ำเงิน –The Impression of Liu San Jie – อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์กุ้ยหลิน เจดีย์ 9 ชั้น ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน

รหัสทัวร์จีน
NTP-25

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์กุ้ยหลิน เจดีย์ 9 ชั้น ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน

กรุงเทพฯ – หนานหนิงหนานหนิง –เขาชิงซิ่วซาน- เจดีย์ 9ชั้น-วัดไทย –อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหนานหนิง – กุ้ยหลิน –สวน Liu San Jie –ร้านไข่มุก – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน เตี๋ยฉ่าย หลีเจียง ถ้ำเงิน

รหัสทัวร์จีน
NTP-26

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน เตี๋ยฉ่าย หลีเจียง ถ้ำเงิน

สุวรรณภูมิ-กวางเจา-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เขาเตี๋ยฉ่าย-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เจดีย์เงินทองกุ้ยหลิน-เมืองลับแล-ล่องหลีเจียง (หยังซั่ว-ฝู่รี่-หยังซั่ว)-ถนนฝรั่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์กวางเจา ถ้ำขลุ่ยอ้อ

รหัสทัวร์จีน
NTP-27

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์กวางเจา ถ้ำขลุ่ยอ้อ

สุวรรณภูมิ-กวางเจา-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เขาเตี๋ยฉ่าย-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เจดีย์เงินทองกุ้ยหลิน-เมืองลับแล-ล่องหลีเจียง (หยังซั่ว-ฝู่รี่-หยังซั่ว)-ถนนฝรั่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน เจาะลึกมณฑลกวางสี

รหัสทัวร์จีน
NTP-28

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน เจาะลึกมณฑลกวางสี

สนามบินสุวรรณภูมิ-หนานหนิงหนานหนิง-เขาชิงซิ่วซาน-ถ้ำยีหลิง-เต๋อเทียนน้ำตกเต๋อทียน-พรมแดนจีนกับเวียดนาม-หนานหนิง-ปู้สิงเจีย

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หลิ่วโจว ท่องเที่ยวจีน หนานหนิง

รหัสทัวร์จีน
NTP-29

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หลิ่วโจว ท่องเที่ยวจีน หนานหนิง

สนามบินสุวรรณภูมิ-หนานหนิงหนานหนิง-หลิ่วโจว-หลิ่วโหวฉือ-ต้าหลงถาน-พิพิธภัณฑ์หลิ่วโจว-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ล่องเรือ (หยังซั่วฝู่รี่-หยังซั่ว)-กระเช้าเหยาซาน-DREAM LIKE LI RIVER

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หลิ่วโจว ท่องเที่ยวจีน หลงเซิ่น

รหัสทัวร์จีน
NTP-30

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หลิ่วโจว ท่องเที่ยวจีน หลงเซิ่น

สนามบินสุวรรณภูมิ-หนานหนิงหนานหนิง-หลิ่วโจว-ต้าหลงถาน-ศาลหลิ่วโหวฉือ-พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลหลิ่วโจว-หลงเซิ่น-สันหลังมังกร (เจ็ดดาวล้อมเดือน)-หมู่บ้านเย้าแดง-กุ้ยหลิน-DREAM LIKE LIJIANG

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์เวียดนาม ท่องเที่ยวจีน ทัวร์สองประเทศ ฮานอย

รหัสทัวร์จีน
NTP-31

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์เวียดนาม ท่องเที่ยวจีน ทัวร์สองประเทศ ฮานอย

สนามบินสุวรรณภูมิ-หนานหนิงหนานหนิง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-โชว์ DREAMกุ้ยหลิน-ล่องเรือ (หยังซั่ว-ฝู่รี่-หยังซั่ว)-กุ้ยหลิน-หนานหนิง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หยังซั่ว ท่องเที่ยวจีน เมอร์รี่แลนด์ หลงเซิ่น

รหัสทัวร์จีน
NTP-32

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หยังซั่ว ท่องเที่ยวจีน เมอร์รี่แลนด์ หลงเซิ่น

สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เมืองลับแล-หยังซั่วหยังซั่ว-ล่องเรือ (หยังซั่ว-ฝูรี่-หยังซั่ว)-เมอร์รี่แลนด์-ถ้ำน้ำแข็ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน โชว์จางอวี้โหมว เมอร์รี่แลนด์

รหัสทัวร์จีน
NTP-33

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวจีน โชว์จางอวี้โหมว เมอร์รี่แลนด์

สุวรรณภูมิ-กวางเจา-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์เมอร์รี่แลนด์-ถ้ำธารน้ำแข็ง-กุ้ยหลิน-ฝูโบว-เจดีย์เงินทอง-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์กุ้ยหลิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ ลี่เจียงวาน

รหัสทัวร์จีน
NTP-34

ทัวร์จีน ท่องเที่ยวจีน ทัวร์กุ้ยหลิน ถ้ำขลุ่ยอ้อ ลี่เจียงวาน

สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-ขึ้นเจดีย์เงินทอง-ขึ้นชมเขางวงช้าง-ถนนคนเดินกุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ล่องหลีเจียง-ลี่เจียงวาน-ถ้ำเทียนกง-ถนนฝรั่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์ฮาร์บิ้น เกาะแสงอาทิตย์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รหัสทัวร์ฮาร์บิน
NTP-35

ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์ฮาร์บิ้น เกาะแสงอาทิตย์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

กรุงเทพฯ –กวางเจา – ทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน – เกาะแสงอาทิตย์ – ICE FESTIVELถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – ช็อปปิ้ง ถนนหนานกัง

สอบถามราคาฮาร์บิน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พักหรู MARRIOTT 5 ดาว ราคาเพียง 34900

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-77

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พักหรู MARRIOTT 5 ดาว ราคาเพียง 34900

กรุงเทพฯ - ทัวร์ปักกิ่ง – กายกรรมทัวร์ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน – UNDER WATER WORLD - ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พักหรู 5 ดาว RIVERSIDE HOTEL ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-82

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พักหรู 5 ดาว RIVERSIDE HOTEL ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –สวนจิ้งซาน- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมพระราชวังฤดูร้อน- วัดลามะ– หวังฟู่จิ้ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน ชมกำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน

รหัสทัวร์จีน
NTP-89

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน ชมกำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน – UNDER WATER WORLD - ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม กายกรรมปักกิ่ง หน้ากากทองคำ

รหัสทัวร์จีน
NTP-88

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม กายกรรมปักกิ่ง หน้ากากทองคำ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง– พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ –หอฟ้าเทียนถาน-โชว์กายกรรมวัดลามะ- พระราชวังฤดูร้อน - ร้านครีมไข่มุก- The Place-โรงงานผ้าไหม– โชว์หน้ากากทองคำ

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน ตลุยสกีหิมะ พระราชวังต้องห้าม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

รหัสทัวร์จีน
NTP-90

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน ตลุยสกีหิมะ พระราชวังต้องห้าม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวรฺปักกิ่ง ทัวร์สวนสนุก OUTLETS จองด่วนก่อนเต็ม

รหัสทัวร์จีน
NTP-94

ทัวร์จีน ทัวรฺปักกิ่ง ทัวร์สวนสนุก OUTLETS จองด่วนก่อนเต็ม

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน – UNDER WATER WORLD - ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง นครแห่งสีสันของโลกตะวันออก

รหัสทัวร์จีน
NTP-105

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง นครแห่งสีสันของโลกตะวันออก

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน – UNDER WATER WORLD - ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาจีน โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนโปรโมชั่น การบินไทย เดือนมีนาเท่านั้น พิเศษเพียง 23,900

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-106

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนโปรโมชั่น การบินไทย เดือนมีนาเท่านั้น พิเศษเพียง 23,900

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน กายกรรมปักกิ่งอันตระการตา ราคาโดนใจ โทร 025380992

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-110

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน กายกรรมปักกิ่งอันตระการตา ราคาโดนใจ โทร 025380992

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง –หอฟ้าเทียนถาน- กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน-ตลาดรัสเซีย- ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน โทร 025380992

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-113

ทัวร์ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน โทร 025380992

กรุงเทพฯ - ทัวร์ปักกิ่ง – กายกรรมทัวร์ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน – UNDER WATER WORLD - ถนนหวังฝูจิ่ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดพระเขี้ยวแก้ว พักหรู 5 ดาว จองด่วนจร้า

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-153

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดพระเขี้ยวแก้ว พักหรู 5 ดาว จองด่วนจร้า

สุวรรณภูมิ-ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER -วัดลามะ - หวังฟู่จิ้ง พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว-หมีแพนด้า – สนามกีฬารังนก

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

ทัวร์ปักกิ่ง ภูเก็ต ปักกิ่ง ไหว้พระเขี้ยวแก้ว กำแพงเมืองจีน

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-221

ทัวร์ปักกิ่ง ภูเก็ต ปักกิ่ง ไหว้พระเขี้ยวแก้ว กำแพงเมืองจีน

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังต้องห้าม-NATIONAL GRAND THEATER –พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – วัดหลิงกวง-ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

สอบถามราคาปักกิ่ง โทร. : 02-538-0992-3

NTP INTER SERVICE Co.,LTD

169 โชคชัย 4 ซอย 22 แยก 2 ลาดพร้าว กทม 10230

โทร : 02-538-0992-3,082-001-7196,084-605-7019

แฟกซ์ : 02538-9579

NTP GALLERY!

ภาพความประทับใจ

gallery nophoto

ยังไม่มีภาความประทับใจทัวร์ต่างประเทศ