ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ท่องเที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งราคาประหยัด โปรโมชั่นทัวร์ปักกิ่ง ข้อมูลทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท เก็บสตอเบอรี่ โปรโมชั่น เพียง 22900 บาทครับ

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-20

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท เก็บสตอเบอรี่ โปรโมชั่น เพียง 22900 บาทครับ

สุวรรณภูมิ-ทัวร์ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

พฤษภาคม / 2557 01-05 , 09-13 , 24,900 บาท
มิถุนายน / 2557 07-11 , 14-18 , 21-25 , 28-02 , 19,900 บาท
กรกฎาคม / 2557 05-09 , 10-14 , 19-23 , 26-30 , 19,900 บาท
สิงหาคม / 2557 02-06 , 10-14 , 16-20 , 23-27 , 19,900 บาท
สิงหาคม / 2557 08-12 , 22,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ พักหรู PULLMAN ราคาเพียง 29900 จองด่วนครับ

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-13

ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ พักหรู PULLMAN ราคาเพียง 29900 จองด่วนครับ

สุวรรณภูมิทัวร์ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

พฤษภาคม / 2557 21-25 , 28-01 , 21,900 บาท
พฤษภาคม / 2557 01-05 , 09-13 , 23,900 บาท
มิถุนายน / 2557 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29 , 20,900 บาท
กรกฎาคม / 2557 09-13 , 24,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง ต้อนรับปิดเทอม เที่ยวสวนสนุก HAPPY VALLEY

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-93

ทัวร์ปักกิ่ง ต้อนรับปิดเทอม เที่ยวสวนสนุก HAPPY VALLEY

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – สนามกีฬารังนก - เดอะ เพลสพระราชวังฤดูร้อน – UNDER WATER WORLD - ถนนหวังฝูจิ่ง

พฤษภาคม / 2557 01-05 , 26,900 บาท
พฤษภาคม / 2557 28-01 , 28,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ เริ่มต้นเพียงเพียง23900

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-220

ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ เริ่มต้นเพียงเพียง23900

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER -หอฟ้าเทียนถาน -กายกรรมพระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว -วัดลามะ

กรกฎาคม / 2557 09-13 , 23,900 บาท

ชมโรงละครแห่งชาติ ทัวร์ปักกิ่ง

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-189

ชมโรงละครแห่งชาติ ทัวร์ปักกิ่ง

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER -วัดลามะ - ซานลีถุน พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนสัตว์ปักกิ่ง – สนามกีฬารังนก-หวังฟู่จิ้ง

ธันวาคม / 2557 31-04 , 31,900 บาท

ปักกิ่ง ทัวร์ฮาร์บิน  เที่ยวตู้เย็น -32 ชมโชว์วาฬเบลูก้า และหมีขั้วโลก

รหัสทัวร์ฮาร์บิน
NTP-15

ปักกิ่ง ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวตู้เย็น -32 ชมโชว์วาฬเบลูก้า และหมีขั้วโลก

กรุงเทพฯ ทัวร์ปักกิ่ง – จัตตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - เดินทางไปทัวร์ฮาร์บิ้น ทัวร์ฮาร์บิน-ลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็ง

ธันวาคม / 2557 26-01 , 27-02 , 28-03 , 29-04 , 39,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เบลูก้าเเลนต์ ลานสกีปักกิ่ง จองด่วนเพียงกรุ๊ปละ 18 ท่านครับ

รหัสทัวร์จีน
NTP-76

ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เบลูก้าเเลนต์ ลานสกีปักกิ่ง จองด่วนเพียงกรุ๊ปละ 18 ท่านครับ

กรุงเทพฯ ทัวร์ปักกิ่ง – จัตตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - เดินทางไปทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็ง

ธันวาคม / 2557 26-01 , 27-02 , 29-04 , 39,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ฮาร์บิน แกะสลักน้ำเเข็ง

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-78

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ฮาร์บิน แกะสลักน้ำเเข็ง

กรุงเทพฯ ปักกิ่ง – จัตตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - เดินทางไปฮาร์บินลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็ง

ธันวาคม / 2557 26-01 , 41,900 บาท

ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง เมืองหิมะ

รหัสทัวร์ฮาร์บิน
NTP-158

ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง เมืองหิมะ

กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ-ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง – จัตตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – หวังฟู่จิ้ง วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน - ตลาดรัสเซีย -กายกรรมปักกิ่ง

ธันวาคม / 2557 26-01 , 41,900 บาท

บริษัททัวร์ NTP Inter Service

เลขที่ 169 โชคชัย4/22 ถ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230

โทร : 02-538-0992-3,TRUE 082-001-7196 DTAC 088-885-9495

แฟกซ์ : 02-5389579

NTP GALLERY!

ภาพความประทับใจ

gallery nophoto

ยังไม่มีภาความประทับใจทัวร์ต่างประเทศ