ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ท่องเที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งราคาประหยัด โปรโมชั่นทัวร์ปักกิ่ง ข้อมูลทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่งรับปิดเทอม โคตรคุ้ม 6วัน4คืน ราคาเพียง 21900 บาท พักหรู 4 ดาว

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-273

ทัวร์ปักกิ่งรับปิดเทอม โคตรคุ้ม 6วัน4คืน ราคาเพียง 21900 บาท พักหรู 4 ดาว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –โรงละครแห่งชาติ– วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่งกำแพงเมืองจีน –SNOW WORLD - หวังฟูจิ่ง

มีนาคม / 2558 18-23 , 21,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท เปิดกรุ๊ปใหม่ โปรโมชั่นต้อนรับสงกรานต์เพียง 24900 จองด่วน

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-277

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท เปิดกรุ๊ปใหม่ โปรโมชั่นต้อนรับสงกรานต์เพียง 24900 จองด่วน

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถานพระราชวังฤดูร้อน- สนามกีฬารังนก - ถนนหวังฝูจิ่ง

เมษายน / 2558 09-13 , 24,900 บาท
เมษายน / 2558 10-14 , 26,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง วิทยาลัยหลวงราชวงศ์ชิง ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน สงกรานต์จองด่วนครับ

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-220

ทัวร์ปักกิ่ง วิทยาลัยหลวงราชวงศ์ชิง ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน สงกรานต์จองด่วนครับ

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER -หอฟ้าเทียนถาน -กายกรรมพระราชวังฤดูร้อน -วัดลามะ-วิทยาลัยหลวงราชวงศ์ชิง

มีนาคม / 2558 25-29 , 24,900 บาท
เมษายน / 2558 02-06 , 18-22 , 25-29 , 25,900 บาท
เมษายน / 2558 09-13 , 10-14 , 11-15 , 30,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง สตอเบอรี่เเบบไม่อั้น OUTLETS สงกรานต์ ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-136

ทัวร์ปักกิ่ง สตอเบอรี่เเบบไม่อั้น OUTLETS สงกรานต์ ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

สุวรรณภูมิ ทัวร์ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม -พระราชวังฤดูร้อน–- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน-สวนสัตว์ปักกิ่ง- วัดลามะ– หวังฟู่จิ้ง

เมษายน / 2558 10-14 , 26,900 บาท
เมษายน / 2558 11-15 , 27,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง เทศกาลดอกซากุระ หนึ่งปีมีครั้งเดี่ยว 2-6 เมษายนนี้ เพียง 29900 พักหรู RIVERSIDE

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-284

ทัวร์ปักกิ่ง เทศกาลดอกซากุระ หนึ่งปีมีครั้งเดี่ยว 2-6 เมษายนนี้ เพียง 29900 พักหรู RIVERSIDE

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER –วัดลามะ-มหาวิทยาลัยแห่งราชวงศ์ชิง พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว- สวนซากุระ -หวังฟู่จิ้ง

เมษายน / 2558 02-06 , 29,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนโปรโมชั่น การบินไทย เดือนมีนาเท่านั้น พิเศษเพียง 23,900

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-106

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนโปรโมชั่น การบินไทย เดือนมีนาเท่านั้น พิเศษเพียง 23,900

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –พระราชวังฤดูร้อน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมหอฟ้าเทียนถาน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ผ่านชม CCTV – หวังฟู่จิ้ง

มีนาคม / 2558 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29 , 23,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พักหรู 5 ดาว RIVERSIDE HOTEL ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-82

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พักหรู 5 ดาว RIVERSIDE HOTEL ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –สวนจิ้งซาน- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมพระราชวังฤดูร้อน- วัดลามะ– หวังฟู่จิ้ง

พฤษภาคม / 2558 01-05 , 25,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์มองโกเลีย สุสานเจงกิสข่าน นครหลวงฮูเห่อเฮ้าเทอ สงกรานต์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-276

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์มองโกเลีย สุสานเจงกิสข่าน นครหลวงฮูเห่อเฮ้าเทอ สงกรานต์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

กรุงเทพฯ ปักกิ่ง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน ปักกิ่ง – ฮูเหอเฮ่าเทอะ (โฮฮอท)– สุสานหวังเจาจวิน– วัดต้าเจา

เมษายน / 2558 09-15 , 48,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง บิน 5 ดาว HAINAN AIRLINE พักหรู 5 ดาว ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-91

ทัวร์ปักกิ่ง บิน 5 ดาว HAINAN AIRLINE พักหรู 5 ดาว ลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังต้องห้าม –สวนจิ้งซาน- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ - กายกรรมพระราชวังฤดูร้อน- วัดลามะ– หวังฟู่จิ้ง

มีนาคม / 2558 03-07 , 04-08 , 06-10 , 11-15 , 13-17 , 18-22 , 20-24 , 25-29 , 27-31 , 26,900 บาท
เมษายน / 2558 02-06 , 26,900 บาท
เมษายน / 2558 09-13 , 28,900 บาท
เมษายน / 2558 10-14 , 11-15 , 12-16 , 30,900 บาท
พฤษภาคม / 2558 08-12 , 15-19 , 22-26 , 29-02 , 24,900 บาท
พฤษภาคม / 2558 12-16 , 25,900 บาท
พฤษภาคม / 2558 01-05 , 09-13 , 26,900 บาท
มิถุนายน / 2558 05-09 , 12-16 , 19-23 , 26-30 , 23,900 บาท
กรกฎาคม / 2558 03-07 , 10-14 , 17-21 , 24-28 , 30-03 , 24,900 บาท
สิงหาคม / 2558 01-05 , 07-11 , 14-18 , 21-25 , 28-01 , 22,900 บาท
ธันวาคม / 2558 09-13 , 30-03 , 24,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท หมีแพนด้า โปรโมชั่นเริ่มต้น 19900 พักหรู 4 ดาว

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-267

ทัวร์ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท หมีแพนด้า โปรโมชั่นเริ่มต้น 19900 พักหรู 4 ดาว

สุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถานพระราชวังฤดูร้อน –สวนสัตว์ปักกิ่ง - สนามกีฬารังนก - ถนนหวังฝูจิ่ง

มีนาคม / 2558 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29 , 24,900 บาท
เมษายน / 2558 09-13 , 10-14 , 11-15 , 29,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง วิทยาลัยหลวงราชวงศ์ชิง  สงกรานต์ ลงร้านรัฐบาล 3 ร้านจองด่วนครับ

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-189

ทัวร์ปักกิ่ง วิทยาลัยหลวงราชวงศ์ชิง สงกรานต์ ลงร้านรัฐบาล 3 ร้านจองด่วนครับ

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER -วัดลามะ - ซานลีถุน พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนสัตว์ปักกิ่ง – สนามกีฬารังนก-หวังฟู่จิ้ง

มีนาคม / 2558 04-08 , 07-11 , 11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25 , 25-29 , 28-01 , 26,900 บาท
เมษายน / 2558 02-06 , 08-12 , 15-19 , 18-22 , 22-26 , 25-29 , 29-03 , 28,900 บาท
เมษายน / 2558 00-04 , 09-13 , 10-14 , 37,900 บาท
เมษายน / 2558 11-15 , 38,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดพระเขี้ยวแก้ว พักหรู 5 ดาว จองด่วนจร้า

รหัสทัวร์ปักกิ่ง
NTP-153

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดพระเขี้ยวแก้ว พักหรู 5 ดาว จองด่วนจร้า

สุวรรณภูมิ-ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – NATIONAL GRAND THEATER -วัดลามะ - หวังฟู่จิ้ง พระราชวังฤดูร้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว-หมีแพนด้า – สนามกีฬารังนก

เมษายน / 2558 10-14 , 11-15 , 31,900 บาท

ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง 8วัน6คืน เที่ยวครบ พักหรู ลงร้านรัฐบาล 4 ร้านครับ

รหัสทัวร์ฮาร์บิน
NTP-274

ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง 8วัน6คืน เที่ยวครบ พักหรู ลงร้านรัฐบาล 4 ร้านครับ

กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิปักกิ่ง – จัตตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – วัดลามะ – กายกรรมปักกิ่งกำแพงเมืองจีน – ลานสกี – ชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ถนนหวังฟูจิ่ง

ธันวาคม / 2558 26-02 , 27-03 , 28-04 , 41,900 บาท

NTP INTER SERVICE Co.,LTD

169 โชคชัย 4 ซอย 22 แยก 2 ลาดพร้าว กทม 10230

โทร : 02-538-0992-3,082-001-7196,084-605-7019

แฟกซ์ : 02538-9579

NTP GALLERY!

ภาพความประทับใจ

gallery nophoto

ยังไม่มีภาความประทับใจทัวร์ต่างประเทศ